Thuật ngữ SPA trong ngành bất động sản

BookingRES – SPA là một từ thường được thấy rất nhiều trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, trong ngành bất động sản thì đây là lại một khái niệm mà nhiều bạn vẫn đang thắc mắc. SPA chính là từ được viết tắt bằng những chữ đầu tiên của một cụm từ.

Nghĩa của thuật ngữ SPA – SPA là gì?

A Sales and Purchase Agreement (SPA) trong tiếng Việt gọi là Thỏa thuận mua bán. Là một hợp đồng pháp lý bắt buộc người mua phải mua và người bán phải bán sản phẩm hoặc dịch vụ. SPA có thể thấy trong tất cả các loại hình kinh doanh; nhưng thường được liên kết với các giao dịch bất động sản. Đây được xem như là một cách để hoàn thiện lợi ích của cả hai bên trước khi kết thúc thỏa thuận.

Hiểu các thỏa thuận mua bán

Một SPA chính là cơ sở cho một giao dịch diễn ra. Cung cấp khuôn khổ về cách tiến hành giao dịch, bao gồm các điều khoản cần thiết và bất khả kháng trong giao dịch. Nó cho phép người mua và người bán một tài sản cụ thể đàm phán và cuối cùng đồng ý một mức giá phù hợp. Mặc dù không bắt buộc cho mọi giao dịch, nhưng SPA lại thường được sử dụng cho các giao dịch mua lớn; hoặc mua thường xuyên trong một khoảng thời gian xác định.

Thông tin được tổng hợp bởi Admin BookingRES.vn


Chia sẻ ngay:
error: Cần thông tin liên hệ 0903.665.786